Emissionserbjudande från News55

Uppdaterad: 2018-02-12 09:58

Styrelsen i News55 har beslutat att genomföra två nyemissioner. Dels en riktad emission till en grupp nya investerare, vilken är avslutad och fullt tecknad och som tillförde bolaget 5 miljoner kronor. Dels en företrädesemission i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Teckningstiden pågår mellan den 12 februari och 26 februari 2018 – är du intresserad av att teckna passa på nu!

Jag är vill veta mer!

Läs nästa artikel Emissionserbjudande från News55 Emissionserbjudande från News55