Bolagsstyrning

Styrelsen i News55 AB ska enligt bolagsordningen bestå av minst 3 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter. Uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller fram till och med nästa årsstämma vilken är planerad till den 30 maj 2018.

Tobias Fagerlund 
Styrelseordförande

Född 1971. Jur. kand. vid Stockholms Univers­itet. Varit verksam i flera ledande ­positioner för olika spelbolag, blanda annat som VD för Entraction Operation Ltd och IGame Ltd. Sitter i flera styrelser, både i priv­ata och marknadsnoterade bolag.

Äger genom Bryngan Invest AB 220 000 aktier och ytterligare 2 800 aktier privat och genom bolag.

Johanna Öberg
Styrelseledamot

Född 1975. Utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm. Bakgrund på MTG och Metro International. Startade upp Metro i Puerto Rico för att sedan gå till Stampen-koncernen som VD på Stampen Media åren 2015-2017.

Aktieinnehav: 0
Teckningsoptioner: 10 000

Artur Ringart 
Styrelseledamot och grundare

Född 1952. Utbildad journalist och radio­producent vid Dramatiska Institutet. Mångårig erfarenhet av marknadsföring, försäljning och program­ledarskap. Har arbetat på SR, SVT och TV4. Var med och startade Radio Stockholm, Lilla Sportspegeln och TV4:s sportredaktion.

Aktieinnehav genom Artie AB: 216 250 aktier

Lena Adelsohn Liljeroth 
Styrelseledamot

Född 1955. Kultur- och idrottsminister 2006-2014, ledamot i kulturutskottet 2002-2006, samt suppleant i social­utskottet 2002-2006 och närings­utskottet 2002-2003. Har varit ledamot i Granskningsnämnden och Dramatiska institutet samt ordförande i Fryshuset i Stockholm.

Aktieinnehav: 4 500 aktier

Kenneth Adenskog
Styrelseledamot

Född 1950. Founding partner och byråledare på reklambyrån Åkestam Holst i över 20 år. Arbetat inom Procordia­gruppen under 7 år, bland annat som marknadschef.

Aktieinnehav: 22 133 aktier

Ledning

Fredrik Lundbrg 
VD och grundare

Född 1970. Fil. kand. i statsvetenskap och utbildad journalist. Har arbetat 14 år inom TV4-gruppen på flertalet ledande positioner, bland annat som samhällschef. Var programdirektör på MTG TV under åren 2011-2013.

Aktieinnehav genom Bryngan Invest AB: 220 000 aktier

Dejan Smiljanic 
Affärsansvarig

Född 1965. Entreprenör med flera startups. Har bland annat arbetat som marknads­ansvarig på Expert, stationschef på Kanal Lokal och som försäljnings­konsult på NyföretagarCentrum.

Aktieinnehav genom C. Sahlins Marknadsföringsbyrå AB och Möten och Event i Sverige AB: 260 750 aktier.

Revisor

Carl-Johan Kjellman 
Auktoriserad revisor

Revisionsbolaget BDO Mälardalen AB är Bolagets revisor. Carl-Johan Kjellman, auktoriserad revisor och medlem av FAR, är huvudansvarig revisor. Valdes vid bolagsstämman den 10 april 2017 för en period om ett år.

Grundarna har ordet

Vi brukar alltid säga att vårt företag startade när Artur blev förbannad för snart tre år sedan… Läs mer

IR-kontakt

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare
[email protected]

Pressmaterial

Sofia Ekberg
Projektledare & redaktör
[email protected]