Bolagsstyrning - News55

Bolagsstyrning

Styrelsen i News55 AB ska enligt bolagsordningen bestå av minst 3 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter. Uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller fram till och med nästa årsstämma.

MIKAEL HEINIG  STYRELSEORDFÖRANDE (f. 1946)

Mikael arbetade 1970 – 1985 för Forma Publishing Group AB (ICA AB) och slutade 1985 som divisionschef. Startade 1985 Mentor Communications AB.

STAFFAN EKBERG  Styrelseledamot (f. 1971)

Varit verksam i flera ledande positioner i mediebolag som bl a  MTG och Stampen. Har jobbat ca 20 år inom den digitala mediebranschen på bolag som Lunarstorm, Bilddagboken, Devote och NOUW. Grundare av bl a The Farm, Jadestone Group.

FREDRIK LUNDBERG 
Styrelseledamot, VD och grundare

Född 1970. Fil. kand. i statsvetenskap och utbildad journalist. Har arbetat 14 år inom TV4-gruppen på flertalet ledande positioner, bland annat som samhällschef. Var programdirektör på MTG TV under åren 2011-2013.

KENNETH ADENSKOG
Styrelseledamot (f 1950)

Founding partner och byråledare på reklambyrån Åkestam Holst i över 20 år. Arbetat inom Procordia­gruppen under 7 år, bland annat som marknadschef.

 

Ledning

Fredrik Lundberg 
VD och grundare

Revisor

Carl-Johan Kjellman 
Auktoriserad revisor

Revisionsbolaget BDO Mälardalen AB är Bolagets revisor. Carl-Johan Kjellman, auktoriserad revisor och medlem av FAR, är huvudansvarig revisor. Valdes vid bolagsstämman den 24 maj 2019 för en period om ett år.Grundarna har ordet

Vi brukar alltid säga att vårt företag startade när Artur blev förbannad för snart tre år sedan… Läs mer

IR-kontakt

 

Pressmaterial

Fredrik Lundberg

chefredaktör
[email protected]