Finansiell information - News55
Annons
Annons
Annons

Finansiell information

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké avseende 2019 – 19 februari 2020.

Publicering av Årsredovisning 2019 – 4 maj 2020

Delårsrapport avseende det första kvartalet 2020 – 15 maj 2020

Årsstämma – 27 maj 2020

Delårsrapport avseende det andra kvartalet 2020 – 20 augusti 2020

Delårsrapport avseende det tredje kvartalet 2020 – 4 november 2020

Bokslutskommuniké avseende 2020 – 17 februari 2021.

 

 

 

 

Finansiella rapporter

Delårsrapport Q4 2019

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december

 

Delårsrapport Q3 2019

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september

 

Delårsrapport Q2 2019

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2019

 

Delårsrapport Q1 2019

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2019

 

Årsredovisning 2018

Räkenskapsåret 1 januari 2018 – 31 december 2018

 

Delårsrapport Q4 2018

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2018

 

Delårsrapport Q3 2018

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2018

 

Delårsrapport Q2 2018

Andra kvartalet 1 april 2018 – 30 juni 2018

 

Årsredovisning 2017

Räkenskapsåret 1 januari 2017 – 31 december 2017

 

Delårsrapport Q1 2018

Första kvartalet 1 januari  2018 – 31 Mars 2018

 

Delårsrapport Q4 2017
Fjärde kvartalet 1 oktober 2017 – 31 december 2017

 

Delårsrapport Q3 2017
Tredje kvartalet 1 juli 2017 – 30 september 2017

 

Delårsrapport Q2 2017
Andra kvartalet 1 april 2017 – 30 juni 2017

 

Årsredovisning 2016 (förkortat räkenskapsår)
Räkenskapsåret 1 juli 2016 – 31 december 2016

 

Årsredovisning 2015 (förlängt räkenskapsår)

Räkenskapsåret 5 mars 2015 – 30 juni 2016

 

Aktieägare

Ägare

Antal aktier

Innehav

Tobias Björkman

1 000 000

20,40 %

Dividend AB

855 692

 17,46 %

BNY Mellon SA/NV

 

671 000

 13,69 %

Bryngan Invest AB

 

564 142

11,51 %

Artie AB

237 500

4,84 %

Övriga aktieägare

1 401 811

 32,10 %

Totalt

4 902 074

100,00 %Grundarna har ordet

Vi brukar alltid säga att vårt företag startade när Artur blev förbannad för snart tre år sedan… Läs mer

IR-kontakt

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare
[email protected]

Pressmaterial

Frida Mrad
Projektledare & redaktör
[email protected]