Inbjudan till teckning av aktier i News55

News55 AB är ett ungt mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget grundades 2015 av medieprofilerna Fredrik Lundberg och Artur Ringart och har sedan lanseringen av news55.se byggt upp en läsarskara på en bra bit över 100 000 unika besökare i veckan. News55 anordnar även seniormässor över hela landet med över 100 000 besökare årligen och ger ut regionala magasin och papperstidningar i samband med mässorna. Från hösten 2017 kommer även bolaget att arrangera mässor riktade mot andra målgrupper.

Styrelsen i News55 AB har beslutat att genomföra en emission av totalt 320 000 aktier till kursen 25 kronor per aktie (8 Mkr). Emissionen är säkerställd till 100 % (8 Mkr) genom emissionsgarantier och riktas till befintliga aktieägare samt allmänheten. Teckningstiden pågår mellan den 15 maj och 5 juni 2017. News55 AB har ansökt om listning på NGM Nordic MTF. Listning kommer att ske under förutsättning att ansökan beviljas.

Mer information om verksamheten och bakgrundsmotiv till emissionserbjudandet finner du i vårt investeringsmemorandum, som även finns tillgänglig i en kortare version.

Teckningstid 15 maj - 05 juni
Teckningskurs 25,00 SEK per aktie

Emissionserbjudande

Anmäl dig för teckning av aktier via vårt formulär eller online via emissionsinstitutets hemsida.

  Anmälningssedel (pdf)

  Anmälan med BankID

Anmälan skickas till:

Aqurat Fondkommission AB
Box 7461
103 92 Stockholm

E-post: [email protected]

Anmälnings­sedeln måste vara oss tillhanda senast den 5 juni 2017.

Grundarna har ordet

Vi brukar alltid säga att vårt företag startade när Artur blev förbannad för snart tre år sedan… Läs mer

Videopresentation

Artur Ringart och Fredrik Lundberg presenterar News55 på Kapitalmarknadsdagen med NGM Live den 16 maj 2017.

IR-kontakt

Fredrik Lundberg
[email protected]