Kvinnors frihet måste alltid bevakas och försvaras - News55
Annons
Annons

Kvinnors frihet måste alltid bevakas och försvaras

Annons
Annons

Föreställ dig att du är tonåring!

Föreställ dig att du måste gå hem direkt från skolan, att du inte får sova över hos kompisar, att du inte får gå på andras fester, att du inte får välja vänner, att du inte får klä dig som andra, att du är ständigt övervakad och att du heller inte får välja din livskamrat. Bryter du mot familjens regler riskerar du ditt eget liv.

Det kallas ”hederskultur” och grundas i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet.  Oskuld och kyskhet står i fokus liksom familjens rykte och anseende.

Idag lever runt 250 000 (!) ungdomar i vårt moderna Sverige, ett av världens mest jämställda länder, med starkt begränsad frihet. Många av dem har dessutom som små utsatts för könsstympning. Familjen och hemmet, som ska vara ett barns tryggaste plats, är för dessa unga snarare som ett fängelse.

Under 2019 har jag och flera andra fått det hedrande uppdraget som Goodwill ambassadörer för GAPF, Glöm Aldrig Pela och Fadime. Det är en ideell förening som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från hedersrelaterat förtryck och våld genom opinionsbildning, jourtelefoner och stödjande verksamhet.

Annons
Annons

”Patriarkatet har utsett kvinnans kropp och kön till hennes värdefullaste del – men också den smutsigaste”, som Sara Mohammad, grundare av GAPF påpekar. ”Kvinnans skönhet måste bevaras inom hemmets fyra väggar och får inte fresta andra män”.

Många av er har förhoppningsvis lyssnat till Sara Mohammad när hon sommarpratade 2016. Hennes berättelse från Irakiska Kurdistan hyser alla ingredienser till ett skräckscenario vi har svårt att ta in. Könsstympning, hot, våld, planerat tvångsäktenskap vid 17 års ålder – och flykt, så småningom till Sverige.

Idag arbetar Sara Mohammad på heltid som föreläsare och opinionsbildare. Hon är motståndare till religiösa friskolor och vill ha förbud mot slöja på barn.

När det moderna Sverige gläds åt att kvinnor och män har lika rättigheter, att kvinnors sexualitet bejakas, att individuella friheter går före kultur och religion, så finns i vårt land parallella starka krafter som istället vill separera könen. Som förespråkar skilda skolklasser och badtider och att småflickor ska ha slöja redan på dagis.

När många av oss gläds åt ny teknik – och alla de möjligheter som finns i mobilen – får unga som lever i ”hederskulturer” i stället uppleva att mobilen fungerar som fotboja. Familjen har full koll på var de befinner sig.

Annons

Vår ovana och ibland rädsla för andra kulturer har gjort tillvaron svårare för många av dessa unga. Om de berättar om sin utsatthet blir de inte alltid trodda.  Naiva och ”välmenande” socialsekreterare eller skolpersonal kan t o m föra förtroenden vidare till familjerna – och därmed riskera att barnen utsätts för ännu hårdare förtryck.

Ska det vara så här?

Förra året kom en utredning ”Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet”, som nu är ute på remiss. I den föreslås bl a skärpta straff, möjlighet att beslagta pass och utfärda utreseförbud. Lagen kan i bästa fall vara på plats under 2020, men sannolikt ger den ändå inte tillräckligt skydd för unga flickor och pojkar som lever i ”hederskulturer”. Skarpare verktyg kommer behövas.

Flera riksdagspartier har tagit fram handböcker som riktar sig till lokala politiker liksom för dem som verkar i skolor, socialtjänst, sjukvård och rättsväsende. Bra så.

Vad vill jag ha sagt med detta? Jo, att mycket som vi idag efter lång kamp tar för givet – att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, att barn ska respekteras, att vi ska ha en oberoende press och att samhällets institutioner ska skydda dig från hot och våld – inte längre är självklart. Individens frihet måste alltid bevakas och försvaras.

 

Boktips:

Annons

”Du ska dö”, en dokumentär berättelse om mordet på Fadime Sahindal (ARX Pocket)

Se mer på www.gapf.se

Populära erfarna tankar

 1. Välkommen till News55 - nyhetsportalen för dig med livserfarenhet

  Jag och min kollega Fredrik Lundberg startade News55 som en reaktion på den åldersfixering som...

  Artur Ringart
 2. "Senior" vid 55 - är det ett skämt?

  2016 fyller jag och drygt 116 000 andra svenskar 55 år och bjuds in i den stora seniorfamnen. Vi ka...

  Maria Fröjdh
 3. June Carlsson bröt marken i "männens värld"

  Om en månad skulle June Carlsson ha fyllt 71. Hon var en av de kvinnor som ofta syntes i tv-ruta...

  Aina Bergvall
 4. Här i USA är döden smaklös - men en del av livet

  Cape Coral, Florida. När grannarna har gått och hon diskat upp kaffekopparna och satt in sista...

  Carl-Ingemar Perstad
 5. Utan min hörselskada hade jag knappast blivit politiker

  När jag stolt tog plats i riksdagen 2002 var jag en av få som bar synliga hörapparater.

  Lena Adelsohn Liljeroth
Visa fler erfarna tankar
Annons
Annons
Läs nästa artikel Kvinnors frihet måste alltid bevakas och försvaras Kvinnors frihet måste alltid bevakas och försvaras