Ensamhet vanlig orsak till äldres självmord - News55
Annons
Annons

Ensamhet vanlig orsak till äldres självmord

Gruppen äldre lider i stor omfattning av psykisk ohälsa och män över 80 år har högst självmordstal, enligt organisationen Suicide Zero. Så hur ska vi komma till bukt med den utveckling som varje år skördar drygt 1 500 liv?

– Stora livsomställningar kan sätta igång psykisk ohälsa. Att gå i pension kan till exempel vara ett startskott, säger Alfred Skogberg, företrädare för Suicide Zero.

 

Annons
Annons

Det finns förmodligen lika många anledningar till att någon mår psykiskt dåligt som det finns människor i världen – ingen är ju den andra lik. Men för gruppen äldre handlar det ofta om depression, kroppsliga sjukdomar, isolering och ensamhet. Äldre är överrepresenterade i statistiken när det kommer till psykisk ohälsa, och män över 80 år är de som i störst utsträckning går så långt som att ta sitt liv.

1 478 personer för mycket

Den ideella organisationen Suicide Zero strävar efter att lyfta fram konkreta lösningar för att rädda liv, öka kunskapen om suicid och minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa. Under 2016 tog 1 478 personer i Sverige sitt liv, enligt Suicide Zero. Det är 1 478 personer för mycket, tycker Alfred Skogberg, en av organisationens företrädare.

– Den värst drabbade åldersgruppen är 45- till 64-åringar, tätt följt av de över 65. Trots det pratar vi mer om ungdomar som tar sitt liv, kanske för att många tycker att det är mer tragiskt om en 20-åring tar sitt liv än om en 80-åring gör det. Men problemet är inte störst där och det drabbar efterlevande precis lika hårt. Därför har vi ett stort arbete framför oss, säger Alfred Skogberg till News55.

      LÄS MER: Mikaels mamma tog sitt liv vid 89 års ålder

Ensamhet nära sammankopplat med psykisk ohälsa

Annons
Annons

När det kommer till äldre och suicid delar Alfred Skogberg bilden av att sådant som ensamhet och isolering – vilket är en del av många äldres vardag – är nära sammankopplat med psykisk ohälsa och i värsta fall självmord.

– Vi vet att stora livsomställningar kan sätta igång psykisk ohälsa. Att gå i pension kan till exempel vara ett startskott. Man kan känna att man inte är behövd, att de rutiner som man har haft, exempelvis på en arbetsplats, rycks ifrån en. Dessutom har man plötsligt hur mycket fritid som helst och kanske en dålig pension. Hur hanterar man det? Det kan vara jättetufft.

I en sådan situation kan alternativen kännas smärtsamt få, rent utav icke-existerande, och Alfred Skogberg talar om självmord som “bristande problemlösning”. Enligt honom är ett självmord en konsekvens av att en person som vill leva inte kan lösa sitt livsproblem och därför inte ser någon annan utväg än att avsluta sitt liv. Alfred Skogberg är också noga med att poängtera att självmord aldrig är ett rationellt beslut.

– Självmord är inte ett val. Det är inte ett rationellt beslut utan en konsekvens av psykisk ohälsa som till exempel depression, och som man även kan få hjälp att behandla, säger han.

Annons

2008 antog Sveriges riksdag en nollvision för självmord. Samtidigt ställer man sig från Suicide Zeros sida undrande kring vilka åtgärder som egentligen har tagits för att minska självmorden i Sverige. För även om självmord är en fråga som man från politiskt håll har börjat arbeta med räcker det inte med att prata.

– Det är en start, men samtal måste också leda till handling. Vi är för dåliga på att förebygga, vi pratar för lite och gör för lite. Vi är inte heller bra på att känna igen varningstecken och vet inte hur vi ska agera om någon har det tufft. Vi behöver titta på fakta. Hur ser det ut i våra län och kommuner? frågar sig Alfred Skogberg.

      LÄS MER: “Myndigheter får aldrig profitera på anhörigas kärlek”

Kommunernas förutsättningar bör ses över

Annons

Enligt Alfred Skogberg borde varje län och kommun ha en handlingsplan i syfte att se över vilka förutsättningar som finns när det kommer till att förebygga och behandla psykisk ohälsa. Hur många självmordsförsök och självmord sker? Hur har det sett ut de senaste åren? Vilka förebyggande program finns? Hur hittar vi varningstecken på psykisk ohälsa så tidigt som möjligt? Hur följer vi upp och säkerställer att den vård som ges är bra? Det är exempel på frågor som varje kommun borde ställa sig, tycker han. Skogberg eftersöker också så kallade händelseanalyser i syfte att utreda varför ett självmord sker och hur man säkerställer att det inte sker igen.

– När någon dör i en trafikolycka görs en händelseanalys där man tittar på hur olyckan kunde ske. Vid självmord är det inte så. En lex Maria-anmälan görs om självmordet inträffat inom fyra veckor efter ett vårdbesök, men då är det bara vårdens eventuella brister man undersöker. En händelseanalys borde inbegripa alla som har varit i kontakt med den döde och bidra till en helhetsbild. På så sätt får man kunskap om brister som man sedan kan rätta till.

Annons

Det är viktigare nu än någonsin att frågan om suicidprevention hamnar på rätt bord, nämligen högst upp på den politiska agendan, menar Alfred Skogberg. I en debattartikel i Dagens Nyheter från augusti i år kritiserade han och Lotta Ekdahl, även hon företrädare för Suicide Zero, det som de kallade regeringens bristande handlingskraft.

Bland annat gjorde debattörerna en ekonomisk jämförelse av de ekonomiska resurser som staten årligen lägger på trafiksäkerhetsforskning jämfört med forskningen på suicidprevention. Enligt artikelförfattarna satsas omkring tre miljoner kronor om året från staten på forskningen på suicidprevention medan trafiksäkerhetsforskningen får 100 till 150 miljoner kronor. Detta trots att endast 260 personer omkommer i trafiken varje år, jämfört med de drygt 1 500 som dör till följd av självmord.

      LÄS MER: Telefonlinjen för alla ensamma äldre

“Man missar den stora bilden”

Men socialminister Annika Strandhäll (S) tycker att Suicide Zeros jämförelse är problematisk.

Annons

– Jag har stor respekt för att man gärna vill göra den här typen av jämförelser, men jag tycker att det finns en fara i att man missar den stora bilden. Vi får inte smalna av det för mycket och från regeringens sida har vi trappat upp. Detta är de medel som nationellt centrum för suicidprevention får, men om man ser till den stora bilden satsar vi från regeringens sida betydligt mer på att förebygga och behandla psykisk ohälsa, bland annat i form av statliga satsningar inom psykiatrin, säger Annika Strandhäll till News55.

Däremot ser Annika Strandhäll förslaget om att kommuner och landsting bör upprätta handlingsplaner som något intressant.

– Det är ett spännande förslag och det finns ett behov av att nationellt samordna det här arbetet så där har vi har inga skilda synpunkter. Istället handlar det om hur vi ska göra det. Nu ligger det samordnande uppdraget folkhälsomyndigheten och om de ser att vi behöver vidta åtgärder kommer vi titta på det, säger Annika Strandhäll.

Hon fortsätter:

Annons

– Alla sluter upp kring att vi inte vill att någon människa ska ta sitt liv och det finns ett stort stöd bakom vår nollvision. Psykisk ohälsa är ett oerhört mångfacetterat problem och eftersom vi har en ständig problematik med en ökande psykisk ohälsa är det viktigt att undersöka hur vi kan jobba förebyggande och starta med detta så tidigt som möjligt.

Ett bromskloss i arbetet är den stigmatisering som råder kring psykisk ohälsa, inte minst bland äldre.

– Det är verkligen ett stort bekymmer, inte minst bland äldre och framför allt bland äldre män. Det kan upplevas genant att erkänna att man inte mår bra och att sträcka sig ut och söka hjälp är ett stort steg för många. Vi har alla ansvar för att bryta den här stigmat, inte minst vi politiker. Jag tror också att de som arbetar inom äldreomsorgen och som har daglig kontakt med äldre kan hjälpa oss att nå de äldre som mår dåligt och uppmana dem att söka hjälp. Pensionärsorganisationerna är också en viktig nyckel, säger Annika Strandhäll.

      LÄS MER: Här äter flest äldre antidepressiva läkemedel

Ensamhet en bidragande faktor 

I sin roll som politiker har Annika Strandhäll mött många äldre som har delat med sig av sina livshistorier. Något som hon har observerat som ett utbrett problem hos gruppen är ensamhet och isolation.

Annons

– Depression är den vanliga orsaken till att någon begår självmord. Det finns en tydlig koppling mellan ensamhet och depression. När jag är ute på våra äldreboende och träffar äldre pratar vi mycket om att de upplever att det är tufft ekonomiskt, men främst pekar de på hur fruktansvärt det är att känna sig ensam.

Det finns en mängd åtgärder som Annika Strandhäll skulle vilja genomföra i syfte att minska självmorden och den psykiska ohälsan. När det kommer till gruppen äldre handlar det framför allt om att motverka den där ensamheten.

– Vi behöver fler olika boendeformer för äldre där man också hamnar i ett socialt sammanhang. Vi behöver även bli bättre på att skapa samarbeten mellan viktiga aktörer och att säkra upp välfärdens verksamheter. Vi kommer därför lägga mer resurser på äldrevård och hemtjänst så att mer personal kan anställas. Som hemtjänstpersonal ska man inte behöva gå på minut-schema och springa mellan sina vårdtagare utan man ska ha tid på sig att se dessa individer och på så sätt kunna fånga upp dem innan de hamnar i psykisk ohälsa. Vi kan inte luta oss tillbaka, säger Annika Strandhäll.

      LÄS MER: Så viktigt är beröring för vårt välbefinnande

Annons

Från politiskt håll kan man göra mycket tycker Alfred Skogberg, från Suicide Zero, men like viktigt är att se sin egen roll och betydelse som medmänniska.

– Vi medmänniskor har ansvar och en möjlighet att se de här personerna. Det är inte bara vårdens uppgift. Vi värnar så hårt om vår integritet att vi inte pratar med eller lär känna våra grannar. Där tror jag att det finns länder med ett enklare sätt att umgås och att vi hade kommit längre med att förebygga självmord bland äldre om vi hade varit mer öppna med varandra. Våga fråga hur någon mår om du tror att den mår dåligt, knacka på, bjud på fika eller fråga om personen vill en promenad. Tillsammans kan vi rädda liv, avslutar Alfred Skogberg.

      FLER NYHETER: Mer för dig med livserfarenhet

Så närmar du dig någon som mår psykiskt dåligt

 • Fråga! Var inte rädd för att fråga om någon mår dåligt eller om personen har funderat på att ta sitt liv. Det kan kännas svårt, men du visar att du har lagt märke till något och lyssnat.
 • Engagera dig! Vi har ett ansvar att se de här personerna.Visa att du finns där. Knacka på och bjud på fika eller ta en promenad. Något som för dig verkar obetydligt kan vara avgörande för någon som mår dåligt.
 • Kontrollera säkerhet! Om någon tänker ta sitt liv är det viktigt att veta hur länge dessa tankar har funnits. Du kan till exempel fråga om personen har tänkt ut hur och när den ska begå självmord eller om den har eller tänker skaffa medel för att kunna ta sitt liv.
 • Larma! På följande ställen kan personen få hjälp: vårdcentral eller annan läkarmottagning, psykiatrisk mottagning, av en präst eller diakon, på sjalvmordslinjen – telefonnummer: 90101.

Källa: Suicide Zero
Mer information om var du kan få hjälp finner du här.

Populära reportage

 1. Deckarhjältarna från 70-talet

  Columbo, Kojak, Baretta och sju andra klassiker.

 2. Maud Adams: "Det känns skönt att vara vuxen"

  Maud Adams har precis fyllt 70 och försöker inte dölja sin ålder i en ungdomsfixerad värld.

 3. De största svenska såporna – från Varuhuset till Skilda världar

  Tv-kritikern Leif Schulman minns höjdpunkterna bland svenska tv-såpor. Från de första stapplande...

 4. De är Sveriges äldsta fångar

  Några av landets fångar utmärker sig genom att vara betydligt äldre än genomsnittet. News55 be...

 5. Cay Bond på Stockholm Art Week – "Frågan om vikten av konst och kultur är så eftersatt, och därmed så aktuell"

  “Jag hävdar att konst och kultur är navet i samhället. Det är ursprunget till det mesta oc...

Visa fler reportage
Annons
Annons
Läs nästa artikel Ensamhet vanlig orsak till äldres självmord Ensamhet vanlig orsak till äldres självmord