Politiker: "Våld mot kvinnor är den viktigaste jämställdhetsfrågan" - News55
Annons
Annons

Politiker: “Våld mot kvinnor är den viktigaste jämställdhetsfrågan”

För att stävja ett av våra största samhällsproblem, våld mot kvinnor, måste vi arbeta förebyggande. Det menar socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP). Idag väntas ett nytt kvinnofridsprogram klubbas igenom där insatser riktas till särskilt sårbara grupper som äldre kvinnor och personer med funktionsvariationer.

Annons
Annons

News55 har den senaste tiden uppmärksammat ett av våra största samhällsproblem, våld mot äldre kvinnor i nära relationer. Trots att det både i Sverige och internationellt pågår en aktiv debatt om våldet finns många stereotypa föreställningar, till exempel att våld upphör med åldern, som försvårar för äldre kvinnor att söka och få hjälp.

Äldre kvinnor står ofta utanför forskning och debatt, och där finns det mycket kvar att göra, inte minst politiskt, menar Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholm.

– Jag tycker att det är upprörande att det ser ut som det gör 2017 och jag kan bara konstatera att detta är en av de viktigaste jämställdhetsfrågorna vi har i Sverige idag, säger hon till News55.

2014 löpte Stockholms stads program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer, ut och idag ska ett reviderat program klubbas igenom i kommunfullmäktige. Nytt är bland annat att det förebyggande arbetet ska stärkas, att staden ska arbeta normkritiskt och att våld mot grupper som kan vara särskilt sårbara, som äldre och personer med funktionsnedsättning, ingår.

      LÄS MER: Utredare: “Stor okunskap om våld mot äldre kvinnor”

Viktig att lyfta äldre som en särskilt sårbar grupp

Annons
Annons

Det nya programmet för kvinnofrid kallas Programmet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck och består av flera mål, fem av dem hoppas man på att kunna uppnå på längre sikt och 35 av dem är delmål och ska uppfyllas mellan 2017-2020. Flera av dem syftar till att öka kunskapen hos de som möter våldsutsatta kvinnor i hur man anpassar sitt bemötande och stöd till den individ man möter.

–  Vi vill utbilda personal i stadens verksamheter i hur man kan ge äldre som far illa det stöd och bemötande de behöver. För det krävs att man har ett normkritiskt tankesätt. Det kan vara svårt att ens inse att den äldre personen man möter kan vara utsatt för våld eftersom det inte stämmer överens med den syn som finns på hur en äldre person ska vara, säger Åsa Lindhagen.

– Men detta är ju individer precis som oss andra. De föreställningar vi har om äldre innebär en risk att vi tappar den här gruppen. Detta är en stor uppgift och vi måste tillsammans med de som är ute i verksamheterna ta reda på vilken kunskap som behövs, fortsätter hon.

Det nya programmet skiljer sig mycket från det kvinnofridsprogram som fanns innan, berättar Åsa Lindhagen.

Annons

– Det tidigare programmet handlade mycket om hur man ska kunna ge stöd här och nu, medan vi fokuserar mer på det förebyggande arbetet. En viktig del är att lyfta äldre som en särskilt sårbar grupp. Som äldre kan man vara mer beroende av sin omgivning på olika sätt – till exempel ekonomiskt, medicinskt eller i form av annan assistans.

I förlängningen innebär detta att en äldre kvinna kan ha svårare att bryta upp från en destruktiv relation. Det berättar Clara Lindblom (V), äldreborgarråd i Stockholm.

– Olika generationer har olika uppbrottsstrategier, vilket innebär att det kan se annorlunda ut när en kvinna som är 65+ bryter upp från sin man. Man kanske har utsatts för våld under lång tid, ens liv är sammanflätat med sin partner, man har barn och barnbarn ihop. Detta är sådant som gör att man kan behöva en annan typ av hjälp. Att bryta upp kan också vara kopplat till ett stigma. Oavsett har man rätt till hjälp som är anpassad till sin specifika livssituation, säger Clara Lindblom till News55.

      LÄS MER: Jag vande mig vid att pappa slog mamma – hela livet

“Våld och psykisk ohälsa ryms inte i den bild vi har av en person över 65”

Annons

– Det stöd som finns för våldsutsatta kvinnor är idag uppdelat mellan Socialtjänst och äldreomsorg. Man drar ofta en gräns vid 65 år då äldreomsorgen tar vid istället för socialtjänst. Men det är ju inte en persons ålder som ska ligga till grund för hur man bedömer vilka insatser en människa behöver, utan man ska ju få hjälp av den instans som har bäst kunskap. Detta ska vi nu titta på tillsammans med Unizon, säger Clara Lindblom till News55.

Clara Lindblom är en av initiativtagarna till ett nystartat samarbete mellan Stockholms stad och Unizon – en organisation som samlar över 130 kvinno- och tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett samhälle fritt från våld. Unizon ska bland annat arbeta fram utbildningsmaterial för personal som möter våldsutsatta kvinnor men också granska hur Stockholms stad jobbar. Clara Lindbloms intresse för de här frågorna väcktes i samtal med vård- och hemtjänstpersonal som uttryckte att de tyckte att det svårt att veta hur de skulle handla när de mötte äldre som de misstänkte var utsatta för våld.

Annons

–  Man slutar inte slå bara för att man bli äldre, men detta strider mot den bild vi har av en person över 65. Antingen tänker man sig en äldre kvinna som en bullbakande mormor eller som en skröplig kvinna som inte klarar sig själv. Psykisk ohälsa och våld ryms inte i den bilden. Vi måste ifrågasätta den bilden om vi ska kunna möta individer utifrån deras behov, inte utifrån ålder. Att bli bemött utifrån en kategori är ingenting någon av oss vill bli, avslutar Clara Lindblom.

      LÄS MER: Katarina, 65: “Han tog sönder mig som människa, bit för bit”

Våldet får både fysiska och psykiska konsekvenser

Det våld som äldre kvinnor upplever i nära relationer orsakar stort lidande både psykiskt och fysiskt. Exempelvis är hjärtinfarkt två till fyra gånger vanligare hos kvinnor i åldern 56-74 år som utsatts för våld, jämfört med de som inte har det. De som har varit utsatta för våld visar också ofta symptom på posttraumatisk stress. Det visar en rapport från 2014 om våld och hälsa som Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har gjort.

Våld innebär inte bara stort lidande för den enskilde, menar Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholm.

Annons

–  Det finns så många delar i detta utöver det mänskliga lidandet. Våldet mot kvinnor innebär enorma kostnader på flera miljoner årligen för skyddat boende, vård och vad kostar det att människor mår psykiskt dåligt? Våldet mot kvinnor kan inte vara det största jämställdhetsproblemet, det måste upphöra. Vi måste tro att vi kan röra oss åt det hållet även om det kan ta tid.

Åsa Lindhagen fortsätter.

–  Ju mer vi arbetar med detta desto fler kvinnor kan vi fånga upp. Samtidigt går resultatet av insatserna inte alltid att mäta utan vi får ha indikatorer som kan visa att vi är på rätt väg. Hur stor andel av de kvinnor som behöver skyddat boende är till exempel äldre? Att fler i den målgruppen får stöd är en indikator på att vi är på rätt väg. Nu är det viktigt att se framåt och att inse att det här är vårt ansvar. På sikt är målet att våldet ska upphöra, avslutar Åsa Lindhagen.

      FLER NYHETER: Mer för dig med livserfarenhet

 

Populära reportage

 1. Clara Henrys pappa: ”Jag är väldigt stolt över att hon är en förebild för många unga tjejer”

  Clara Henry slog blixtsnabbt igenom på sociala medier och idag har 21-åringen både hunnit sommarp...

 2. De är Sveriges äldsta fångar

  Några av landets fångar utmärker sig genom att vara betydligt äldre än genomsnittet. News55 be...

 3. Peter Harryson: ”Det är inte så dumt att vara pensionär”

  Peter Harryson har spelat ”en jädrans massa pjäser” sedan han klev upp på Norrköpings stadst...

 4. Deckarhjältarna från 70-talet

  Columbo, Kojak, Baretta och sju andra klassiker.

 5. Ellery Queen – en klassisk pusseldeckare

  I sann Agatha Christie-anda var ”Ellery Queen” en typisk pusseldeckare, där tittaren själv fic...

Visa fler reportage
Annons
Annons
Läs nästa artikel Politiker: “Våld mot kvinnor är den viktigaste jämställdhetsfrågan” Politiker: “Våld mot kvinnor är den viktigaste jämställdhetsfrågan”