Utredare: "Stor okunskap om våld mot äldre kvinnor" - News55
Annons
Annons

Utredare: “Stor okunskap om våld mot äldre kvinnor”

Sverige är ett land i framkant gällande forskning om våld i nära relationer, men de äldre kvinnor som lever i våldsamma relationer faller däremot ur statistiken. Det menar Madelene Sundström, utredare på Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).

Annons
Annons

Äldre kvinnor är en växande grupp i samhället. Samtidigt råder en stor okunskap om det våld som äldre kvinnor utsätts för. 2016 släppte Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) publikationen Våld mot äldre kvinnor – en forsknings- och kunskapsöversikt som syftar till att synliggöra en målgrupp som ofta förblir osynlig i statistiken.

–  Vi ville kartlägga i vilken utsträckning äldre kvinnor utsätts för våld i nära relationer, omfattningen av våldet, vilka förövarna är och så vidare. Forskningen har kommit en bit på väg, men jag tycker att man borde fortsätta att titta på frågor som äldre kvinnors uppbrottsstrategier när de bryter upp från en partner. Och självklart måste kvinnornas egna perspektiv och erfarenheter stå i centrum, säger Madelene Sundström, utredare på Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK), till News55.

      LÄS MER: Katarina, 65: “Han tog sönder mig som människa, bit för bit”

Äldre kvinnor mer sårbara i våldsamma relationer

Annons
Annons

Enligt Madelene Sundström ligger stereotypa föreställningar och generaliseringar, som till exempel att våld upphör med åldern eller att äldre inte kan utsättas för sexuellt våld, till grund för att äldre kvinnor inte får den hjälp de har rätt till. Men en person upphör inte med att utöva våld mot sin partner bara för att personen har blivit över 65, menar Madelene Sundström.

I samband med äldre våldsutsatta kvinnor i nära relationer talar Madelene Sundström om något hon kallar sårbarhetsfaktorer, det vill säga omständigheter som gör äldre kvinnor mer sårbara i våldsamma relationer.

Annons

– Det behöver inte alltid handla om fysiskt våld. Äldre kvinnor kan även utsättas för psykiskt och sexuellt våld samt försummelse och ekonomiskt utnyttjande. Det kan även finnas ytterligare försvårande omständigheter när en äldre kvinna försöker bryta upp från en partner. I en del fall kan hon vara beroende av sin förövare på olika sätt, till exempel för vård eller annan typ av assistans. Det finns också flera generationsbetingade aspekter som spelar in. Äldre kvinnor kan i högre grad ha socialiserats till att man inte ska prata om sådana här saker med utomstående eller och att man har växt upp i en tid då vissa typer av våld inte var kriminaliserade. Detta kan påverka ens förmåga att identifiera våld och hur man ser på sin situation, säger Madelene Sundström.

      LÄS MER: Telefonlinjen för alla ensamma äldre

Konfronteras med stereotypa föreställningar

Men framför allt bidrar detta till att många äldre kvinnor stannar kvar i destruktiva relationer.

Annons

–  Om det finns generaliseringar om att äldre kvinnor inte utsätts för sexuellt våld blir det en omständighet som de måste konfronteras med när de söker hjälp. De här föreställningarna om vem som utsätts för våld kan leda till att en äldre kvinna misstros, till exempel inom vården, eller att man inte är lyhörd för att kvinnan indikerar att hon är våldsutsatt. Det blir på det här sättet svårare att våga söka hjälp, säger Madelene Sundström.

Mäns våld mot kvinnor har uppmärksammats allt mer de senaste tio åren, inte minst inom forskningen, men när det gäller det våld som äldre kvinnor upplever har vi lång väg att gå, menar Madelene Sundström.

– Forskningen på det här området är begränsad och det finns flera förklaringar till det. Det kan bero på att det faller mellan två olika forskningsområden. Våld från en partner har inte varit i fokus för forskningen om våld mot äldre, samtidigt som våld mot äldre kvinnor inte har varit en prioritet inom forskningen av mäns våld mot kvinnor. På det sättet har detta fallit mellan stolarna. Utbildning och forskning är ett steg på vägen mot att förbättra samhällets bemötande av de här kvinnorna.

Annons

– En viktig aspekt i det här arbetet är att nå kvinnorna själva, och att informera om att det finns hjälp att få. Även om det kan kännas så är de långt ifrån ensamma i sin situation, avslutar Madelene Sundström.

      FLER NYHETER: Mer för dig med livserfarenhet

Populära reportage

 1. Familjeintriger, kärlek, mord och skilsmässor

  Allt om Dallas och sju andra såpor som förändrade tv.

 2. Dokumentärfilmaren Tom Alandh: "Solidaritet existerar knappt i dag"

  Han är en av Sveriges mest kända dokumentärfilmare, som i åratal skildrat livsöden och orättvi...

 3. Marita: "Min man ville aldrig acceptera sin diagnos"

  När Marita Andreassons man insjuknade i Parkinson var det Marita som fick ta det största ansvaret...

 4. Mikaels mamma tog sitt liv vid 89 års ålder

  Att åldras är en stor omställning för många. Ibland så stor att den ger upphov till psykisk o...

Visa fler reportage
Annons
Annons
Läs nästa artikel Utredare: “Stor okunskap om våld mot äldre kvinnor” Utredare: “Stor okunskap om våld mot äldre kvinnor”