SD slopar flera gamla förslag - News55
Annons
Annons

SD slopar flera gamla förslag

Uppdaterad: 2019-11-07 12:30

Sverigedemokraterna fortsätter att ompröva sin politik. Nu överger partiet sitt förslag att införa frivillig inkomstdelning mellan makar. Det kontroversiella begreppet “nedärvd essens” slopas också. Det framgår av handlingarna till partiets landsdagar.

Annons
Annons
PolitikTT

Så sent som 2018 ville SD i en översyn av skattesystemet utreda förutsättningarna för att införa en “form av frivillig inkomstdelning – vilket inte är samma sak som sambeskattning”.

I handlingarna till landsdagarna heter det nu i stället “Ta fram förslag som stärker kvinnors och familjers ekonomi men tydliggöra att frivillig inkomstdelning och sambeskattning inte är förslag som vi driver”.

Sambeskattningen av makar avskaffades 1971, men SD ville fram till förra året införa någon form av frivillig inkomstdelning för att “kunna lösa många orättvisa situationer som möter dagens familjer”.

Vill locka kvinnor

Tanken var att pensionsrätten skulle kopplas till den omfördelade lönen mellan makar, vilket skulle gynna den med lägsta lönen.

Sverigedemokraterna har länge haft problem med att locka kvinnor. Stödet har under lång tid varit avsevärt högre bland män, även om stödet bland kvinnor ökat de senaste åren. En uppdaterad jämställdhetspolitik ska ses mot den bakgrunden.

I förslaget till nytt principprogram vill partiledningen slopa det kontroversiella begreppet “nedärvd essens”.

Verkställande utskottet skriver att begreppet är “tolkningsmässigt problematiskt” och hänvisar till kritikernas “vantolkning” att det skulle ha något med rasism att göra.

Annons
Annons

Verkställande utskottet har därför “landat i att principprogrammet bör omarbetas i denna del”.

Dubbla medborgarskap

Den gamla meningen: “Det finns dock också en nedärvd essens hos varje människa som man inte kan undertrycka i hur hög utsträckning som helst utan att det får konsekvenser”, slopas. I stället skriver man att miljön “samspelar med det biologiska arvet (i tidigare versioner av detta program beskrivet med termen nedärvd essens) och den fria viljan.”

Partiledningen vill också slopa det gamla förslaget om att förbjuda dubbla medborgarskap.

På migrationsområdet fortsätter partiet sin strama linje. Flyktingmottagande ska “endast ske genom FN:s kvotsystem”. Asylmottagandet ska minimeras och i kombination med ökad återvandring och verkställda utvisningar “generera ett netto-minus”.

Verkställighetshindret ska inte möjliggöra uppehållstillstånd och möjligheten att utvisa till tredje land stärkas. Reglerna för arbetskraftsinvandring ska skärpas och kraven för att få medborgarskap skärpas kraftigt. Medborgarskap som beviljats på felaktiga grunder eller tillhör personer som anslutit sig till terrororganisationer ska kunna återkallas.

Senaste nytt

 1. 04:28 Trump tar deklarationerna till HD

  Donald Trump måste lämna ut sin självdeklaration till kongressen, det slår en appellationsdomsto...

 2. 04:23 Antalet självmord minskar i homoäktenskap

  Sedan samkönade äktenskap blev tillåtet har antalet självmord bland hbtq-personer minskat i båd...

 3. 04:21 Oro för kravaller dämpar Hongkongs börs

  Japans BNP steg med 0,2 procent under tredje kvartalet i år, klart sämre siffror än marknaden r...

 4. 03:58 USA erkänner Jeanine Áñez

  USA erkänner Bolivias interimspresident Jeanine Áñez som legitim ledare för landet.

 5. 03:43 Två döda i lungpest i Kina

  Två personer i Peking har i veckan avlidit i ett utbrott av lungpest, uppger kinesiska hälsovårds...

Visa fler nyheter
Annons
Annons
Läs nästa artikel SD slopar flera gamla förslag SD slopar flera gamla förslag