Snart kan pensionsåldern höjas - News55
Annons
Annons

Snart kan pensionsåldern höjas

Uppdaterad: 2016-09-20 15:30

En majoritet av arbetsmarknadens parter ställer sig bakom regeringens förslag om höjd pensionsålder. ”Vi lever längre och därför är det också rimligt att vi som kan också jobbar längre”, säger Christina Rogestam, SPF Seniorernas förbundsordförande, till News55.

Annons
Annons

Det är på uppdrag av den parlamentariska Pensionsgruppen som den förre partiledaren för Kristdemokraterna, Göran Hägglund, och den tidigare metallordföranden Göran Johnsson tillsammans med företrädare för arbetsmarknaden har utrett vilka åtgärder som krävs för att underlätta för ett längre arbetsliv. Detta i den händelse riksdagen beslutar om förändrade åldersgränser i pensionssystemet.

Vid genomgången har man utgått från pensionsutredningen som presenterades 2013. Där föreslogs att gränsen för att ta ut allmän pension höjs från 61 till 63 år och att man ska ha möjlighet att arbeta fram till 69 års ålder jämfört med dagens 67. En avsiktsförklaring lämnades till Pensionsgruppen den 20 september.

      LÄS MER: Nu är kvinnornas pension slut för resten av året

Äldre undervärderade på arbetsmarknaden

SPF Seniorernas förbundsordförande Christina Rogestam välkomnar regeringens förslag, men efterlyser också förändringar när det kommer till samhällets inställning till äldre arbetskraft som enligt henne är undervärderad på arbetsmarknaden.

– Många äldre vittnar om hur deras arbetsgivare inte tycker att det är värt att till exempel skicka dem på fortbildningskurser och hur de upplever att deras yngre arbetskamrater bara går och väntar på att de ska gå i pension, säger Christina Rogestam till News55.

Annons
Annons

      LÄS MER: Många pensionärer lever under fattigdomsgränsen

“Vi har mycket kunskap och erfarenhet”

– Det måste till en förändring när det kommer till samhällets inställning till äldre arbetskraft. Vi har mycket kunskap och erfarenhet som kan tas tillvara.

Nu ligger beslutet om höjd pensionsålder återigen på regeringens bord, liksom andra frågor som är viktiga för att människor ska kunna arbeta längre. Tidigast 2020 kan förändringarna träda i kraft och Christina Rogestam hoppas på att det blir en självklarhet att äldre kan vara aktiva i arbetslivet längre.

– Vi lever längre och därför är det också rimligt att vi som kan också jobbar längre. Jag hoppas att det blir en självklarhet att de äldre som orkar och vill kan jobba längre. Varje arbetad timme bidrar positivt till pensionssystemet, säger Christina Rogestam.

      FLER NYHETER: Mer för dig med livserfarenhet

Vad innebär avsiktsförklaringen?

  • LAS-åldern höjs från 67 till 69 år. Trygghetssystemen (sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen) ska då följa med.
  • Tjänstepensionsavtalen ses över för att understödja strävan mot ett längre arbetsliv.
  • Ökad jämställdhet i arbetslivet.
  • Regeringen måste inleda ett arbete för ett tidigare inträde på arbetsmarknaden.
  • Det behövs åtgärder för att minska sjukskrivningar och ohälsa i arbetslivet.
  • Bättre möjligheter till vidareutbildning och karriärväxling. Ökat utbud av kurser och utbildningar riktat mot personer mitt i arbetslivet.
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete, t.ex. genom bra företagshälsovård.
  • Regeringen bör också lämna redogörelse för de åtgärder som det arbetas med för att åstadkomma ett längre arbetsliv.

Källa: www.pro.se

 

JOBBA EXTRA SOM PENSIONÄR
Lediga uppdrag hos Veteranpoolen just nu

SE ALLA UPPDRAG

Annons
Annons
Läs nästa artikel Snart kan pensionsåldern höjas Snart kan pensionsåldern höjas